Ikot

Sinimulan ang kuwento sa katanungang bakit tayo nandito?  Ngunit patuloy lamang na tinahak ang kalsadang pagkahaba-haba na animo’y walang katapusan. Tumingin sa kanan at sumulyap, napatigil, may ibang kahulugan ang hubog ng kanyang mga labi.

Sa ilalim ng pinaghalong kahel at itim na kalangita’y maaaninag ang papalapit nang paglubog ng araw. Saan aabutin ang mga gulong ng sasakyang kanina pa binabagtas ang kalyeng wala namang kasiguraduhan.

Dito. Sa tatlumpu’t-apat na segundo masasagot ang lahat ng katanungan kasabay nang pagtigil ng bawat dumaraan, tulad din nang paghinto ng puso niyang hindi na sa iyo nakalaan.

Ganito ba winawakasan ang sumpaang walang hanggan? Wala ni isa mang salita ang kayang mabigkas. Ang dating masasayang espasyo’y napalitan ng daan-daang bakit at kailan. At sa pagitan ng mga bumabagabag na katanungan, naisip na mas mabisang kasagutan ang katahimikan lalo na  sa mga pusong hindi na sabay ang ritmo ng tugtugan.

At kasabay nang hudyat ng berdeng ilaw, ang pagtanaw sa tatlumpu’t apat na segundo na pinili nyong wakasan ang isa sanang magandang kuwento ng pagmamahalan. Walang inihaing dahilan, walang kahit anong paliwanag kung paano humantong sa ganito ang walang hanggan. Kung ang pag-ibig ay pagtahak sa paikot-ikot na kalsada at paghihintay lamang sa bawat paghinto at pag-arangkada, bakit hindi ilaan ang puso sa pagitan ng mga segundong patuloy na naghihintay sa panibagong taong daraan?

Sinimulan ang kuwento sa katanungang bakit tayo nandito?  At kasabay ng berdeng ilaw sa ilalim ng pinaghalong kahel at itim na kalangitan at pag-ikot ng ferris wheel sa gawing kanan, tinapos ang kuwento sa salitang patawad at paalam, at dahan-dahang pag-ikot pabalik ng sasakyan. ###

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s